ABC

ABC


Klassetrin: alle
Periode: Hele året
Du har mulighed for at bruge Quarks område og selv stå for undervisning. Vi har 3 muligheder - 2 overdækket og shelterpladsen. Bålhuset - plads til en klasse Naturrum - plads til en klasse Shelterpladsen - plads til flere klasser Vi kan bl.a. tilbyde uld og karter, snitteknive og træ, vogn pakket til en tur til vandhullet, vogn pakket til en tur til indsamling af små dyr på land, materialer til bål - snobrødsdej skal I selv lave. Har du selv andre ideer er vi også klar på at hjælpe. Du skal skrive en mail til dani8605@g2650 med forslag til aktivitet og en eller flere datoer hvor du gerne vil bruge Quark

Affald hvad er det

Affald hvad er det


Klassetrin: 3-4. klasse
Periode: Oktober - marts

 Beskrivelse:

“Affald - hvad er det” er et praktisk forløb, hvor eleverne bl.a. skal kigge på kompost, lede efter kompostorme, brænde forskellige typer af affald af og sortere affald. Vi benytter bl.a. gasblus, grønne containere og vores egen kompost..

Vi arbejder primært med undersøgelseskompetencen og perspektiveringskompetencen i naturfag.


Begreber der bliver berørt:

Organisk og uorganisk affald, nedbrydning i naturen, affaldssortering, kompost, genbrug.

Vi arbejder med færdigheds/vidensmålene inden for “teknologi og ressourcer” i natur/teknologi.Biodiversitet PBL 6. klassetrin

Biodiversitet PBL 6. klassetrin


Klassetrin: 6. klassetrin
Periode: Udvalgte datoer i aug og september
Biodiversiteten er i krise - nye arter af planter og dyr uddør hvert eneste år. Derfor har vi brug for din 6. klasse til at løse en af jordklodens største udfordringer: Der mangler levesteder til planter og dyr. Eleverne bliver grønne ingeniører som via Engineering-metoden designer et projektareal med gode forhold for biodiversitet. Bagefter skal de fatte leer, skovle, spader og trillebøre, føre planen ud i livet og skabe flere levesteder på Quarks græsmark! Forløbet består af to hele dage på Quark i august-september 2021: En designworkshop, hvor klassen selv designer deres projektareal via de 7 faser i Engeneering. Og en arbejdsworkshop, hvor eleverne med håndredskaber på en dag realiserer planen på et fysisk areal på Quarks græsmark.

Broxima, vi undersøger planeten

Broxima, vi undersøger planeten


Klassetrin: 8-9 klasse
Periode: November, jan - marts
7. januar 2017 blev 5 jordlignende planeter opdaget. De er alle i kredsløb om stjernen “Trappist-1”. Den ene af planeterne kaldes Broxima. 
Et sonde er netop hjemvendt fra planeten med jordbundsprøver, luftprøver, vandprøver og bjergsartsprøver.
Eleverne skal nu undersøge og sammenligne indsamlet data med data fra jorden.

Classbuilding

Classbuilding


Klassetrin: 7. klasse
Periode: uge 32 og 33

NB! Arrangementet tager hele dagen. 9-14.

Du skal dog blot booke formiddagstiden den pågældende dag.

I samarbejde med Ungdomsskolen udbyder vi en rystesammen dag på Quark.

Dagen indeholder et løb på og omkring Vestvolden, hvor kommunikation og samarbejde er i fokus.

Yderligere vil der være forskelligge teambuilding aktiviteter, som kan være med til at styrke samarbejdet og relationerne i klassen.

 

Velegnet ved klassesammenlægninger, rystesammen aktiviteter og idræt - orienteringsløb.


DJEEO Education er flere GPS-sendere, mobiltelefoner og en webbaseret spilleplatform som giver rammen for indlæring gennem et spil, hvor elever kan se hinandens bevægelser i et geografisk område. I DJEEO spillene gælder det om at score flest mulige points på tid. Deltagerne samarbejder på hold, og er fordelt på roller som agenter og kontrolrums-spillere. Sammen har holdet to hovedopgaver: Finde virtuelle poster  og løse flest mulige opgaver korrekt. Spillet deles i to halvlege, så alle eleverne får mulighed for både at være agenter og kontrolrums-spillere.


Det ydre geologiske kredsløb

Det ydre geologiske kredsløb


Klassetrin: 7-9
Periode: oktober og November, feb, marts, april,
Med udgangspunkt i en forståelse af det ydre geologiske kredsløb (Bjergarternes kredsløb) får vi styr på forvitring, transport og aflejring med en praktisk tilgang.

Vi arbejder med undersøgelses og modellerings kompetencerne inden for temaet:
Jordkloden og dens klima
Eleven kan ud fra lokale forhold forklare problematikker knyttet til det geologiske kredsløb og råstofudvinding,
Eleven har viden om dannelse, fordeling og udvinding af råstoffer.
Dissektion for de små

Dissektion for de små


Klassetrin: 1.-2. klasse
Periode: nov, jan-Marts
Eleverne skal undersøge insekters og krebsdyrs anatomi.

Eleverne stifter bekendtskab med simple dissektionsredskaber og stereolup

Eleverne skal tegne simple modeller af hvad de opdager i stereoluppen.

Eleverne skal gennem leg evaluere sin nytilegnede viden,

Vi arbejder med stofområderne Organismer og Naturen lokalt og globalt fra N/T færdigheds og vidensmål.

Fagbegreberne vi kommer ind på er:
kropsled, anatomi, følehorn, sammensatte øjne, insekt, krebsdyr, benpar, skalpel, dissektionssaks, pincet.

Edderkoppejagt

Edderkoppejagt


Klassetrin: 1-2 klasse
Periode: september, start oktober
I september er det godt at gå på jagt efter edderkopper. Det vil vi også gøre.
Vi arbejder med undersøgelses kompetencen ved at indsamle edderkopper og undersøge edderkoppens anatomi og levevis og med den modellerende kompetence ved at bygge modeller af edderkop-kroppe. Eleverne lærer at bruge forskellige fangstmetode og værktøjer.

Vi arbejder med stofområderne Organismer og Naturen fra N/T færdigheds og vidensmål.

 

Energiproduktion i Hvidovre

Energiproduktion i Hvidovre


Klassetrin: 7. - 9. klasse
Periode: November - marts

Eleverne skal arbejde undersøgende med dampmaskinen og få dem til at fungere, optimere energiproduktionen ed fra forskellige parametre.


Eleverne skal perspektivere til klimaproblematikker i forbindelse med afbrænding af fossilebrændstoffer


Eleverne skal lave enkle modeller af energiproduktionen fra råstof til el-produktion.


Vi arbejder inden for færdigheds og vidensmålene "stof og stofkredsløb" og "produktion og teknolog"i fra Fysik/kemi og "anvendelse af naturgrundlaget" fra biologi.


Fagbegreber vi kommer ind på under forløbet:

CO2, generator, turbine, forbrænding, udledning, energiomsætning, fossilenergi og vedvarendeenergi, tilstandsformer.


Ferskvandssøen

Ferskvandssøen


Klassetrin: 7. - 9. klasse
Periode: Maj - Sept.

Beskrivelse:

“Ferskvandssøen som biotop” er et forløb, hvor vi starter med at gennemgå relevante modeller som f.eks fotosyntesen og livet i en ferskvandssø. Derefter laver vi undersøgelser fra vandkanten. Eleverne får waders og redningsveste på.

Vi undersøger bla. dyre- og planteliv, forureningsgrad, oxygenindhold, indhold af næringsstoffer/ioner (nitrat og fosfat), pH-værdi, sigtbarhed.

Vi arbejder primært med modelleringskompetencen og undersøgelseskompetencen.


Begreber der bliver berørt:

Fødenet, fødekæder, producent, konsument, topkonsument, artsdiversitet, fotosyntese, respiration, næringsstoffer, forureningsgrader, iltsvind.

Vi arbejder med færdigheds/vidensmålene inden for “Økosystemer” i biologi og “Stof og stofkredsløb” i fysik/kemi.


Før og efter behandling:

Det kan være en god ide hvis eleverne har forkundskab til Nitrogens kredsløb, har overordnet viden om hvad ioner er og kender til fødekæder i naturen.

I er velkomne til at tage eksemplarer af indfangede dyr og evt. vandplanter fx tagrør med tilbage til egen skole, for at kigge nærmere på dem under f.eks. stereolup eller lave undersøgelser med f.eks. vandpest.


Husk: GUMMISTØVLER!!! og tøj der passer til vejret, og medbring evt. syltetøjsglas til indfangede organismer.


 

Find vej med kort, kompas og Walkie talkie

Find vej med kort, kompas og Walkie talkie


Klassetrin: 3-4 Klasse
Periode: August - Oktober og April - Maj

En øvelse i kommunikation og tålmodighed.

Generalerne skal ved hjælp af kort og kompas, styre fodfolket ud og finde opsatte poster som skal afkodes og meldes tilbage til generalen.

Eleverne bliver introduceret til aflæsning af kort og kompas samt instrueret i at betjene en walkie Talkie


Aktiviteter:

 • Introduktion til kortet med signaturøvelser og målestok. 
 • Introduktion til kompas
 • instruktion i betjeningen af Walkie-talkier

Man kan med fordel have trænet eleverne i brug af kompas.

Vi arbejder inden for stofområdet "Naturen Lokalt og Globalt" i N/T


Forløbet kan med fordel bruges til at kortlægge klassens indbyrdes relationer.

Flagermusdetektorer

Flagermusdetektorer


Klassetrin: Flagermusdetektorer

Kontakt Quark på telefon eller email for at booke udlånsmaterialer.

Kan ikke bookes online Luk

Fotosyntese og respiration

Fotosyntese og respiration


Klassetrin: 7. - 9. klasse
Periode: Okt. - April
Beskrivelse: “Fotosyntese og respiration” er et praktisk forløb, hvor vi undersøger hvordan indholdet af O2 og CO2 ændrer sig i lukkede systemer for henholdsvis mus, kakerlakker og guppygræs over en kort periode. Derefter kigger vi efter grønkorn i guppygræs og læbeceller i mikroskop. Alle øvelserne sættes i forhold til reaktionsskemaerne for fotosyntesen og respirationen. Vi anvender digitalt måleudstyr. Vi arbejder primært med undersøgelseskompetencen. 7.klasser når ofte kun forsøgene med dyr og planter. Begreber der bliver berørt: Fotosyntese, respiration, mitokondrier, grønkorn, læbeceller, atmosfærisk luft Vi arbejder med færdigheds/vidensmålene inden for “Celler, mikrobiologi og bioteknologi” i biologi og “Stof og stofkredsløb” i fysik/kemi. Før og efter behandling: Man kan med fordel have arbejdet med fotosyntesen og respirationen forinden.

Fra Brøker til Brød

Fra Brøker til Brød


Klassetrin: 4-6 klassetrin
Periode: August - sept og April - Juni
I får en mission! inden for de næste to timer skal i have fremstillet et fladbrød – Ja det lyder måske nemt?! Men der er nogle kriterier, der skal opfyldes før missionen er løst på korrekt vis: For at kunne bage brød skal der laves et bål, men brændet skal hugges i de rigtige brøk-størrelser. I brødet skal der forskellige urter, men fordelingen af urter skal være procentvis korrekt. Opskriften på dejen er til 50 personer, så den skal divideres ned, og desuden skal der omregnes fra gram til litermål. Til sidst når brødene skal formes, er det ikke lige meget, hvilken form og størrelse de får, her skal I tænke i geometriske former, når der skal laves cirkler, kvadrater og trekanter, som alle har et areal på 100 cm2.

Fremtidens drikkevandsforsyning

Fremtidens drikkevandsforsyning


Klassetrin: 7. - 9. klasse
Periode: okt, nov, marts
Eleverne skal undersøge vand og arbejde med rensning af vand.
De skal undersøge for næringsioner, pH, ledningsevne, bakterier, jern, lugt og klarhed, både før og efter de opstiller den mekaniske rensning.
Eleverne skal arbejde med modeller af jordbundsforhold, vandledningsnettet og rodzoneanlæg.
Eleverne perspektivere til andre dele af landet og også uden for landets grænser.

Fugle mellem fingre

Fugle mellem fingre


Klassetrin: 5-6. Klasse
Periode: Nov. - Marts

Vi sætter ænderne/fasanerne i et udviklingsmæssigt perspektiv, hvor vi

sammenligner fuglenes udvikling med krybdyr og pattedyr.

 

Sammen med eleverne vil vi dissekere to fasaner, hvor vi bl.a. vil se på fasanens fjerdragt m.h.t.: 

 • Hvad er en fjer?
 • Hvad er forskellen på fjer, dunflyvefjer og halefjer?

Vi åbner anden/fasanen og undersøger:

 • Knogler
 • Muskulatur
 • Fordøjelsessystem
 • Ånderrætssystem
 • Hjertet 
Vi arbejder med stofområderne Natur og Miljø og Mennesket fra N/T færdigheds og vidensmål.

 Husk at du kan låne torsoer i udlånssamlingen så du nemt kan sammenligne med et menneske.

 

Fugle og fuglekasser

Fugle og fuglekasser


Klassetrin: 3-4. klasse
Periode: januar - marts

Gennem blandt andet lege og konkurrencer skal

eleverne arbejder undersøgende med fjer og fødevalg. Elevernes skal lytte og genkende de mest almindelige havefugle.


Eleverne skal bygge (modellering) en fuglekasse af naturmaterialer. Her bruges økser, save, hammer og søm.


Vi arbejder med stofområderne Naturen lokalt og Globalt fra N/T.


Vi berører følgende fagbegreber:

Fuglestemmer, fødevalg og tilpasning, trækfugle og standfugle.

 

Som inspiration til emnet før og efter aktiviteten på Quark, kan læreren hente ideer til sin undervisning på følgende hjemmesider:
http://obsnatur.dk/Obs natur
http://www.dofbasen.dk/ART/DOF
http://www.fugle-net.dk/Fugle net
http://www.fugleinfo.dk/lex/Fugle info
http://naturinformation.dk/foderbrt/hmenuny.htm

Foderbrættet

Århus naturvejleders naturinfo.

Følg ræven i naturen

Følg ræven i naturen


Klassetrin: 0 - 1. klasse
Periode: okt. - marts

Følg Mikkel ræv, rundt på Quark i sin søgen efter føde.

Eleverne skal hjælpe Mikkel med at finde mad og spor efter sin mest eftertragtede spise - musen.


Eleverne undersøger rævens pels, dens kranie og dens sanser.

Eleverne sammenligner ræven med mennesket.


Ræven er med i hele forløbet og bruges aktivt som en del af formidlingen.

        Hvilke behov har ræven, hvilke har vi?

        Hvad spiser ræven og hvordan fanger den sit bytte?


HUSK: Tøj efter vejret.
Husdyr

Husdyr


Klassetrin: 0
Periode: aug-sep og maj -juni

NB! Lammene kommer i begyndelsen af maj.


Vores husdyrhold på Quark består af høns, bier, kvier og får med lam.

Med dyrene vil vi gerne give de mindste klasser en oplevelse omkring danske husdyr.

Eleverne arbejder undersøgende og perspektiverende.

Eleverne kommer tæt på dyrene - får lov til at give dyrene foder og vand, samt sanse dem på forskellige måder. Vi fortæller "den gode, historie" omkring dyrene, om deres egenskaber og udviklingstrin.

 

Sammen med eleverne kigger vi på redskaber, som skal bruges i forbindelse med dyrehold. 


Vi arbejder inden for stofområderne "Natur Globalt og lokalt" og "Organismer" fra N/T færdigheds og vidensmål.

Husdyr på Quark

Husdyr på Quark


Klassetrin: 0-3 klasse
Periode: aug-sept og maj -juni.

NB! Lammene kommer i begyndelsen af maj.


Vores husdyrhold på Quark består af høns, bier, kvier og får med lam.

Med dyrene vil vi gerne give de mindste klasser en oplevelse omkring danske husdyr.

 Eleverne arbejder undersøgende og perspektiverende.

Eleverne kommer tæt på dyrene - får lov til at give dyrene foder og vand, samt sanse dem på forskellige måder. Vi fortæller "den gode, historie" omkring dyrene, om deres egenskaber og udviklingstrin.

 

Sammen med eleverne kigger vi på redskaber, som skal bruges i forbindelse med dyrehold. 


Vi arbejder inden for stofområderne "Natur Globalt og lokalt" og "Organismer" fra N/T færdigheds og vidensmål.

I Darwins Fodspor

I Darwins Fodspor


Klassetrin: 4. - 6. Klasse
Periode: okt-nov og feb-april

Beskrivelse:

Eleverne er på ekspedition med Charles Darwin, de er alle videnskabsmænd og er kommet til et helt nyt sted, ingen mand har nogensinde sat sine fødder der.

En rejse gennem ukendte terræn og natur fører dem til nye opdagelser og dokumentering disse.

Eleverne skal via forskellige observationer, lege og udfordringer se hvordan det var at være opdagelsesrejsende i 1835.

Der skal findes nye arter, således vi kan få stor anerkendelse, når vi vender hjem.

Forløbet indeholder flere samarbejdsøvelser, f.eks. med bind for øjnene og øvelser hvor kommunikation mellem eleverne er vigtig.

Vi arbejder primært med undersøgelseskompetencen og perspektiveringskompentencen i naturfag.


Begreber der bliver berørt:

Darwins historie, arter, oprindelse, Darwins finker,

Vi arbejder med færdigheds/vidensmålene inden for “natur og miljø” i natur/teknologi..


Før og efter behandling:

Det er en god ide at tale kort om Darwin, tilpasning og den videnskabelige metode.

Husk:

Tøj der passer til vejret.

Insekter og småkravl

Insekter og småkravl


Klassetrin: 1. - 2. klasse
Periode: Sept. og April-juni

Inden vi skal i felten arbejder vi med elevernes forforståelse. Vi gennemgår de forskellige dyrs udseende, levesteder og fødegrundlag.

Vi sammenligner antallet af ben, kropsled og farver.

I felten undersøger eleverne dyrenes levesteder med diverse feltudstyr (knive, lupper, duge, indsamlingsglas). Levesteder og fødegrund knyttes til årstidernes variation.

Som opsamling formidler eleverne deres fund og perspektiverer det til den viden de har opnået.

 

Fællesmål Natur/Teknologi (efter 2 klassetrin)

Organismer

 

Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur

Eleven har viden om dyr, planter og svampe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organismer

 

Eleven kan fortælle om ændringer i naturen knyttet til årstider

 

Eleven har viden om organismers årscyklus

 

 

 

 

 

 


Jagten på råstofferne

Jagten på råstofferne


Klassetrin: 7.-9. klasse
Periode: uge 47
Målet med spillet Jagten på råstofferne er at sætte fokus på, hvilke råstoffer der indgår i daglige forbrugsvarer, som fx elevernes mobiltelefoner, hvorfor lige netop disse råstoffer bruges, hvor de kommer fra, hvordan de udvindes, hvordan der ikke er ubegrænsede mængder af dem, og hvordan jagten på råstoffer og udvinding af råstoffer har betydning for både internationalt samarbejde og udviklingen af samfund. Forløbet varer 2,5 timer (9.-11.30 eller 12-14.30)

Juleværksted på Quark

Juleværksted på Quark


Klassetrin: 0 . klasse
Periode: December
Quark omdannes til julemandens værksted, hvor vi i fællesskab laver forskellige "gaver" af naturens materialer.
 • Filtning af et æble til at hænge på juletræet
 • Snitte og male små nisser.
 • Spinde armbånd.
Eleverne hjælper også gårdnissen med at fodre fårene.
Ring eller skriv cbt@hvidovre.dk hvis I vil flere klasser afsted samme dag fra samme årgang. 

Kakerlakker

Kakerlakker


Klassetrin: Kakerlakker
Periode: Hele året
Der er mulighed for at låne op til 6 kakerlakker. Kakerlakker er gode til at lave observationsøvelser.
Tjek Metodelab på 
www.experimentarium.dk/undervisningsmateriale/metodelab

Kontakt Quark på telefon eller email for at booke udlånsmaterialer.

Kan ikke bookes online Luk

Kend dit træ

Kend dit træ


Klassetrin: 3. - 4. Klasse
Periode: jan - Marts

Deltagerne skal sætte fokus på træer, hvor de skal undersøge forskellige typer træer, og fremstille deres egen trænøgle. 

Eleverne skal ud i skoven og finde 4 forskellige træer. De skal klippe grene og kviste af og lave deres egen bestemmelsenøgle.(Modellering)

Inden vi går ud taler vi om:

 • Træets opbygning i krone, stamme og rødder samt deres funktioner
 • Træernes vækst og formering
 • Kend dit træ ved hjælp af blad/Knop/frø-nøgle
 • Find træerne i naturen.

 Vi arbejder inden for stofområderne "Naturen globalt og lokalt" og "Natur og Miljø".


Krop og kondition

Krop og kondition


Klassetrin: 7-9
Periode: sept-okt og maj-juni

Beskrivelse:

Bliv udstyret med pulsmålere og GPS-ure og se hvor hurtigt I kan klare jer igennem vores militære feltbane.

Forinden taler vi om respiration, iltoptagelse og puls. Vi laver et eksperiment, hvor vi undersøger, hvad der sker når vi trækker vejret i et lukket system. Vi benytter dataloggere til at måle O2 og CO2 indholdet.

Vi arbejder primært med undersøgelseskompetencen og modelleringskompetencen i naturfag.

Stofområdet "krop og Sundhed" er i fokus.


Begreber der bliver berørt:

Respiration, iltoptagelse, atmosfærisk luft, puls, hjerte/lunge-kredsløbet, alveoler, bronkier, hæmoglobin. .

Vi arbejder med færdigheds/vidensmålene inden for “Krop og sundhed” i biologi.


Før og efter behandling:

Det kan være en fordel hvis eleverne på forhånd kender til respiration.


Husk:

Gummisko og skiftetøj.

Kyst og hav

Kyst og hav


Klassetrin: 7. - 9. klasse
Periode: Aug-Sept og juni

Beskrivelse:

Vi mødes på skrædderholmen. Eleverne får waders og redningsveste på, og skal derefter stryge bunden for smådyr og små fisk, grave efter sandorme, bruge sænkenet, vandkikkert, måle sigtedybde, tage garn ind,  

Vi indsamler planter og tang, taler om tilpasning og levesteder, og klassificerer de arter vi finder.

Hvis vi fanger rejer, koger vi dem, og smager på dem.

Det er en god ide at eleverne enten medbringer gummistøvler eller går på bare tæer.

Vi arbejder primært med undersøgelseskompetencen i naturfag.


Begreber der bliver berørt:

Tilpasning, camouflage, levesteder, evolution, klassifikation, ånding, fødekæder, artsdiversitet.

Vi arbejder med færdigheds/vidensmålene inden for “Økosystemer” i biologi.


Før og efter behandling:

Det kan være en god ide hvis eleverne tager billeder af de arter de finder, og at der afsættes tid til efterbehandling på egen skole.


Husk:

Gummistøvler og skiftetøj.


Mus

Mus


Klassetrin: 0-2 klasse
Periode: sept. - april

Mus er meget almindelige i og omkring vores huse og ude i naturen. De findes overalt i Danmark og alle børn kender en mus.

 

Deltagerne får oplevelser omkring musens liv i skoven og på marken.

Vi skærper elevernes sanser i naturen omkring forskellige muse observationer.

 

Eleverne lærer at skelne imellem forskellige muse- arter, hvor de bliver sat ind i flere forskellige danske arters kendetegn og levevis. De er med til at tømme flere fælder der er udsat på arealerne omkring centret. Derudover skal de observere levende mus i forskellige situationer.

Musen bliver sat i en fødekædesammenhæng og børnene får selv lov til at lege mus i skovbunden.


Vi arbejder inden for stofområderne "organismer" og "Naturen globalt og lokalt" fra N/T´s færdigheds og vidensmål. 

 

Mus - lån levende mus

Mus - lån levende mus


Klassetrin: Mus
Periode: I perioder - ring og tjek.
I perioder har vi mange mus som vi gerne låner ud.
Skriv om antal og periode.

Kontakt Quark på telefon eller email for at booke udlånsmaterialer.

Kan ikke bookes online Luk

Musetur

Musetur


Klassetrin: 0
Periode: sept. - april

Mus er meget almindelige i og omkring vores huse og ude i naturen. De findes overalt i Danmark og alle børn kender en mus.

 

Deltagerne får oplevelser omkring musens liv i skoven og på marken.

Vi skærper elevernes sanser i naturen omkring forskellige muse observationer.

 

Eleverne lærer at skelne imellem forskellige muse- arter, hvor de bliver sat ind i flere forskellige danske arters kendetegn og levevis. De er med til at tømme flere fælder der er udsat på arealerne omkring centret. Derudover skal de observere levende mus i forskellige situationer.

Musen bliver sat i en fødekædesammenhæng og børnene får selv lov til at lege mus i skovbunden.


Vi arbejder inden for stofområderne "organismer" og "Naturen globalt og lokalt" fra N/T´s færdigheds og vidensmål. 

Målinger i skoven

Målinger i skoven


Klassetrin: 5-6. Klasse
Periode: Maj - okt

Aktiviteten foregår Hvidovres naturskov eller Vestvolden, hvor vi medtager feltudstyr til indfangning af smådyr og til digitale undersøgelser.

Før vi tager i skoven præsenteres eleverne for enkle modeller af kredsløb i skoven.

 • Hvilke dyr, planter og træer kan vi møde i skoven?
 • Begreber som fotosyntese, arts-diversitet og fødekæder introduceres
 • Eleverne skal øve sig i at beskrive et naturområde ud for egne undersøgelser.
Færdigheds og vidensmål: Natur og Miljø

Papir og træer

Papir og træer


Klassetrin: 1 - 3. klasse
Periode: sept -oktober og marts-april

Der bliver hver dag fældet tusindvis af træer til at fremstille papir til forbrug i vores dagligdag.

eleverne får i aktiviteten indsigt i:

 • Hvad papir er lavet af og hvad bruger man det til.
 • Undersøgelser: Hvordan det laves - eleverne fremstiller selv papir.
 • Dagligdagens store papirforbrug
 • Forbruget af træer til papir
 • Eleverne perspektivere - Hvordan vi kan ændre vores papirforbrug ved at tænke os om

  

Eleverne fremstiller hver to stykker papir som bliver hængt til tørre og eftersendt til klassen.

 

Husk at du i vores udlånssamling kan låne en "papirfabrik", så du på skolen selv kan lave papir.


Vi arbejder inden for stofområdet "Teknologi og ressourcer" fra N/T´s færdigheds og vidensmål. 


Papirfabrik

Papirfabrik


Klassetrin: Udlån
1 stk. stavblender
8 papirrammer
Bog om papirfabrikken

I skal selv skaffe klude, svampe og genbrugspapir.
Genbrugspapir kan laves ved at rive papir i små stykker og lade det ligge i vand i 5 dage.


Kontakt Quark på telefon eller email for at booke udlånsmaterialer.

Kan ikke bookes online Luk

Pascologgere

Pascologgere


Klassetrin: Udlån
Periode: Der er mulighed for at låne 2 sæt
1 sæt indeholder:  
CO2-sensor, O2-sensor, Flaskehave,  Airlink.

I skal selv downloade sparkvue-programmet på enten Ipad eller chromebook.

Kontakt Quark på telefon eller email for at booke udlånsmaterialer.

Kan ikke bookes online Luk

Praktisk korttegning

Praktisk korttegning


Klassetrin: 7. - 9. klasse
Periode: sep- Oktober og marts-juni

Beskrivelse:

“Praktisk korttegning” er et tværfagligt forløb i geografi og matematik. Vi arbejder med 4 cm kort over Hvidovre, her undersøger vi signaturer, målestoksforhold og repeterer anvendelse af kompas.

Derefter arbejder vi videre udenfor, hvor vi beregner forskellige længder og højder vha. lasermålere, tommestokke, meterstokke og viden om ligedannede trekanter fra trigonometrien.

Vi arbejder primært med undersøgelseskompetencen og modelleringskompetencen i naturfag.


Begreber der bliver berørt:

Signaturer, højdekurver, målestoksforhold, pejling, ligedannede trekanter, retvinklede trekanter.

Vi arbejder med færdigheds/vidensmålene inden for “Måling” i Geometri & måling i matematik.


Før og efter behandling:

I kan med fordel have arbejdet med ligedannede trekanter og målestoksforhold inden besøget.


Husk:

Tøj der passer til vejret.

Sanser - øjet

Sanser - øjet


Klassetrin: 5 og 6 klassetrin
Periode: Okt. -nov og jan- feb.
Eleverne skal undersøge øjet fra et dyr, med dissektionsredskaber.
Eleverne sammenligner kropsdelene med de menneskelige kropsdele.
Vi taler om synssansen og om hvordan sansen virker.

Vi arbejder mest med modellerings og undersøgelses-kompetencerne. 

Vi arbejder inden for stofområdet "Mennesket" fra færdigheds og vidensmål for N/T

 

Skoven 3.-4. klasse

Skoven 3.-4. klasse


Klassetrin: 3-4. klasse
Periode: april-oktober

Aktiviteten foregår Hvidovres naturskov eller Vestvolden, hvor vi medtager feltudstyr til indfangning af smådyr og undersøgelser.

Før vi tager i skoven præsenteres eleverne for enkle modeller af kredsløb i skoven.

 • Hvilke dyr, planter og træer kan vi møde i skoven?
 • Hvorfor ser skoven ud, som den gør?
 • Hvad er skovbrug for noget?
 • Træet som en ressource.
Vi tager udgangspunkt i stofområderne "Naturen Lokalt og Globalt" fra N/T videns og færdighedsmål.

Skoven som biotop

Skoven som biotop


Klassetrin: 7. - 9. klasse
Periode: april - okt

Beskrivelse:

Vi mødes på festpladsen i Brøndbyskoven 9.30 eller 12.00. Vi gennemgår relevante modeller som f.eks. nedbrydning og omsætning i skoven. Derefter laver vi undersøgelser i skoven i grupper, hvor vi indsamler dyr, planter, svampe, måler temperaturer, næringsindhold (nitrat og fosfat), pH-værdi, lys/lux. Vi slutter fælles af ude i skoven.

Vi arbejder primært med  undersøgelseskompetencen og modelleringskompetencen.


Fagbegreber der bliver berørt:

Fødenet, fødekæder, producent, konsument, topkonsument, artsdiversitet, plantecellens opbygning, fotosyntese, nedbrydere, omsætning, mikroorganismer og betydning af pH-værdi, næringsstoffer/ioner (nitrat, fosfat)

Vi arbejder med færdigheds/vidensmålene inden for “Økosystemer” i biologi og “Stof og stofkredsløb” i fysik/kemi.


Før- og efterbehandling:

Det kan være en god ide hvis eleverne har kendskab til Nitrogens kredsløb, har overordnet viden om hvad ioner er og kender til fødekæder i naturen.


Husk: at iføre jer tøj der passer til vejret.
   

Smådyr i vandhullet

Smådyr i vandhullet


Klassetrin: 3. - 4. klasse
Periode: Aug+Sept. og maj+juni
NB! Husk gummistøvler!
Det myldrende liv i vandhullet undersøges. Med gummistøvler på og en ketcher i hånden går den vilde jagt på liv i vandhullet.  
Her vil vi med net, lupper, bakker og bestemmelseduge undersøge søens mangfoldighed.
Vi håber på at stifte bekendtskab med guldsmedelarver,snegle, skorpionstæger, vandnymfer og meget andet.
Af begreber kommer vi ind på: Ånding, camouflage, tilpasning, fødevalg og andre særheder hos de vandlevende insekter.
Vi arbejder inden for stofområderne ”Natur og Miljø” og ”Naturen globalt og Lokalt” fra N/T´s færdigheds og vidensmål. 
Husk at du kan låne vores fuldt pakkede cykeltrailer med vandudstyr, hvis du selv vil afsted med din klasse.

Snit og Snobrød

Snit og Snobrød


Klassetrin: 0-1
Periode: jan+ feb
Eleverne skal snitte en smørekniv fra bunden. De skal flække en stamme, tegne op og snitte. Samtidig med det, bager vi snobrød.

Snitteknive

Snitteknive


Klassetrin: Snitteknive
Periode: Hele året
Der er mulighed for at låne et klassesæt med snitteknive.
Tag klassen en tur i  skoven og lær dem at snitte.

Kontakt Quark på telefon eller email for at booke udlånsmaterialer.

Kan ikke bookes online Luk

Solcellebil - udlån

Solcellebil - udlån


Klassetrin: Solcellebil
Periode: Hele året
Har du været på Quark og lave din egen solcelle, så er det oplagt låne materialer til at lave en solcellebil.
Der er gode ideer på www.skolesolceller.dk.

Kontakt Quark på telefon eller email for at booke udlånsmaterialer.

Kan ikke bookes online Luk

Sten og Geologi

Sten og Geologi


Klassetrin: 3. - 4. Klasse
Periode: Oktober - marts

NB! Vi har lavet et geologiforløb til udskolingen også.

Beskrivelse:

Forløbet er et praktisk forløb, hvor hver gruppe får tildelt en stor kasse med forskellige sten. Stenene skal sorteres på en særlig bestemmelsesdug. Vi undersøger de forskellige bjergarters kendetegn vha. små lupper, små kradseknive og saltsyre, vi undersøger desuden forskellige mineraler i stereolupper.

Til slut sliber eleverne deres egen sten til en lille amulet på vores stensave, når den er glat og fin er den klar til at komme med dem hjem.

Vi arbejder primært med undersøgelseskompetencen og modelleringskompetencen.


Begreber der bliver berørt:

Bjergarter, sedimentære, magmatiske, metamorfe, mineraler,

Vi arbejder med færdigheds/vidensmålene inden for “Naturen lokalt og globalt” i natur/teknologi.


Før og efter behandling:

Eleverne må meget gerne medbringe deres egen lille sten, som de kan slibe glat. Det må ikke være flint!

Det kan være en ide at tage på en strandekskursion forinden, hvor eleverne kan finde deres egen lille sten.


Husk:

En lille sten med en diameter på ca. 5 cm, ikke flint (Quark har også nogle man kan bruge)


Stjernekikkert

Stjernekikkert


Klassetrin: Stjernekikkert
Periode: Hele året
I kan låne 12 stjernekikkerter med stativ.

Kontakt Quark på telefon eller email for at booke udlånsmaterialer.

Kan ikke bookes online Luk

Torso

Torso


Klassetrin: Udlån
Periode: Det er muligt at låne op til 6 torsoer.
Delelig i 12 dele. Ca. 1/2 naturlig størrelse. Svarer i sin gengivelse af detaljer til torsomodeller, som er i naturlig størrelse. Modellen er kønsløs.

Kontakt Quark på telefon eller email for at booke udlånsmaterialer.

Kan ikke bookes online Luk

Træ, bål og håndværk

Træ, bål og håndværk


Klassetrin: 3.-4. klasse
Periode: Januar-april
Hvad er træ? Hvor kommer det fra? Og hvad kan det bruges til? Eleverne arbejder i 2 timer med disse tre spørgsmål med brug af redskaber som fukssvans og snittekniv. Vi starter ved bålet med en snak om træ som varmekilde. Så går vi i skoven og fælder 1-2 mindre træer med sav. Stammerne transporteres til bålstedet og eleverne saver hver en skive af. Med denne skive skal eleven selv designe en medaljon til at hænge om halsen. Medaljonen fremstilles med snittekniv og redesignes undervejs.

UGE 39 - Den gådefulde verden

UGE 39 - Den gådefulde verden


Klassetrin: 7.-9. klasse
Periode: Uge 39
I forbindelse med Naturvidenskabsfestivalstemaet ”Den gådefulde verden” har vi planlagt at vi skal undersøge havet i omkring Skrædderholmen. I samarbejde med Ungdomsskolen, skal eleverne iført dykkerudstyr, waders og gummistøvler, indsamle makroalger, dyr og planter fra hav og strand, tage dem op til vores mobile laboratorium og undersøge de indsamlede genstande. Vores lab kommer til at have forskellige dataloggere, mikroskoper, dissektionsudstyr, opslagsværker, bestemmelsesnøgler og nok meget andet. Mere følger på www.Quark.hvidovre.dk efter sommerferien. Bookes via www.quark.hvidovre.dk Målgruppe: Udskolingselever, kan bruges i forbindelse med Fællesfaglige undervisning. Forløbet ligner forløbet fra 2019: "Hovedet under havet" OBS. formiddag er kl. 9-11.30 og eftermiddag er kl. 12-14.30.

Uge SEX

Uge SEX


Klassetrin: 8. - 9. klasse
Periode: Uge 6
Tag udskolingseleverne med en tur på Quark og tæl sædceller i mikroskop, se på ovarier og lær om dyrenes sexliv.
Dette skal ses som et input i en allerede etableret Uge SEX. 
Der kan perspektiveres til den menneskelige anatomi.
En lidt mere praktisk tilgang til emnet "seksualundervisning".

Vi arbejder ud fra undersøgelseskompetencen og modelleringskompentencen.

Vi arbejder med stofområderne "Krop og Sundhed" og "Celler og mikrobiologi"

Uld

Uld


Klassetrin: Uld
Periode: Hele året
Hvis I skal arbejde med at filte eller karte, så kan I få uld klippet af fårene på Quark

Kontakt Quark på telefon eller email for at booke udlånsmaterialer.

Kan ikke bookes online Luk

Vandhullet

Vandhullet


Klassetrin: 5. - 6. Klasse
Periode: aug-Sep og maj-juni

Beskrivelse:

Forløbet er et praktisk forløb, hvor eleverne i grupper undersøger dyrelivet og plantelivet i vores lille sø. Grupperne får fangstsigter til at fange smådyr på bunden med. Dyrene klassificeres vha. bestemmelsesduge. Vi har en stor artsdiversitet i vores sø, og der er derfor gode muligheder for at fange mange forskellige smådyr. Forinden undersøgelserne gennemgår vi forskellige modeller indendøre, f.eks. guldsmedens udvikling.

Vi arbejder primært med undersøgelseskompetencen og modelleringskompetencen.


Begreber der bliver berørt:

Ferskvand, tilpasning, dyregrupper, ånding, forvandling, fødekæde.

Vi arbejder med færdigheds/vidensmålene inden for “Natur og miljø” og " Naturen Lokalt og globalt" i natur/teknologi.


Før og efter behandling:

Du kan låne vores fuldt pakkede cykeltrailer med vandudstyr, hvis du selv vil afsted med din klasse.


Husk:

Gummistøvler!!! og tøj der passer til vejret.

Vedvarende energi

Vedvarende energi


Klassetrin: 5. - 6. Klasse
Periode: Aug-Sept. og april-juni
Alle forskere er enige om at klimaet har ændret sig inden for de sidste hundrede år. Hvad er det der sker? -  Kan vi forstå den store sammenhæng  - og selv være med til at ændre på vores energiforbrug i dagligdagen? Eleverne arbejde undersøgende i forbindelse med følgende aktiviteter: Byg en vindmølle Opvarm vand ved hjælp af solen Kog vand i solovnen Husker du at slukke lyset? Vi vil berører følgende begreber: Klimaændringer, fossile-brændstoffer, vedvarende energi. generator, el, solvarme, turbine, energi, drivhuseffekt.


Vi arbejder ud fra stofområderne "Stof og Energi" og "Teknologi og Ressourcer" fra N/T videns og færdighedsmål.

Vild mad på bål

Vild mad på bål


Klassetrin: 5. - 6. Klasse
Periode: slut maj, Juni, slut august og sept.

NB!! Forløbet varierer en del efter årstiden. Der kan i uge 25 være slagtninger på programmet.


Der fortælles historier og gives feltkarakter af forskellige spiselige planter, som deltagerne derefter indsamler fra Quarks arealer.

Om efteråret indsamles der bær til syltetøj.

Der bages ligeledes også brød. 

Planterne bestemmes, hvorefter en ret evt. tilberedes og spises.

Maden tilberedes over et bål som eleverne selv står for.

Forløbet kan laves i forbindelse med madkundskab.

Vind og Vejr

Vind og Vejr


Klassetrin: 3.-4. Klasse
Periode: Sept. - Marts

Beskrivelse:

“Vind og vejr” er et forløb hvor vi veksler mellem anvendelse af modeller og eksperimenter indendørs og praktiske målinger udendørs. Vi undersøger i grupper hvordan man kan foretage enkle målinger af vejret med diverse instrumenter. Vi benytter bl.a. Ipads til at måle vindhastigheden.

Vi slutter af med at grupperne laver deres egen lille film af en vejrudsigt ud fra dagens målinger.

Vi arbejder primært med undersøgelseskompetencen og modelleringskompetencen.


Begreber der bliver berørt:

Temperatur, nedbør, solens betydning, lufttryk, højtryk, lavtryk, barometer, vindretning, verdenshjørner, vindhastighed, Beaufort skala.

Vi arbejder med færdigheds/vidensmålene inden for “Vand, luft og vejr” i natur/teknologi.


Før og efter behandling:

De små film vi laver, får I med hjem, så de kan vises frem hjemme på skolen.


Husk:

Tøj der passer til vejretsolceller - byg din egen

solceller - byg din egen


Klassetrin: 5.-6. klasse
Periode: okt+nov og feb-april
Byg din egen solcelle. Bruge den til at få en hjemmelavet bil til at køre. i får alt med hjem, så i kan arbejde videre med serieforbindelser, vedvarende energi mm.

Årstidstur

Årstidstur


Klassetrin: 0 - 1. klasse
Periode: Det meste af året
Vi går en tur på Quarks område og skov. Vi ser på årstidens dyre- og planteliv.

Vi leger og bygger huler. 

Dyrelivet vi støder på eller indfanger, sættes i en simpel økologisk og fødekædemæssig sammenhæng.

 

Der vil på turen blive sat fokus på deltagernes nysgerrighed, opdagertrang, forventninger samt lysten og trangen til at lære noget nyt.

Vi arbejder primært med undersøgelseskompetencen.


Kontakt gerne Quark, hvis der er noget specifikt I arbejder med, som I gerne vil have særligt fokus på.

Det kunne f.eks. være fodspor i sneen, hvad gør dyrene om vinteren. (Spørg Olivia)